Здравейте!
Ние сме група към допълнителна база с. Соколаре

В допълнителната база с. Соколаре групата е разновъзрастова. В нея се отглеждат, възпитават и социализират децата, които са родени през 2021,2020,2019,2018 и 2017 година. Броят им в групата е – 20 . За децата се грижат: г-н Валери Вълчев – старши учител, г-жа Искра Мухляшка – учител, ДГ и леля на групата – Елеонора Сандова.