Здравейте!
Ние сме група към допълнителна база с. Тлачене

В допълнителната база с. Тлачене групата е разновъзрастова. В нея се отглеждат, възпитават и социализират децата, които са родени през 2021,2020,2019,2018 и 2017 година. Броят им в групата е – 23 . За децата се грижат: г-жа Петя Соколова – старши учител, г-жа Радка Михайлова – старши учител и леля на групата – Стела Велева.