ДГ “Незабравка”  – гр. Бяла Слатина съществува от 1972 година, първоначално като временна детска градина. Тогава се помещава в Груевата къща. След обединяването на ЦДГ № 4 и ЦДГ № 5 в детското заведение вече функционират шест групи. Новата, специално проектирана за целта сграда, е открита през 1978 година. Тогава детската градина получава и красивото име – “Незабравка”.

Към момента, заедно с допълнителните бази в с. Тлачене и с. Соколаре, в ДГ “Незабравка” се отглеждат и възпитават над 130 деца. Образователният процес се провежда според ДОИ от висококвалифицирани педагози, голяма част от които притежават и професионално-квалификационни степени.

Детското заведение разполага с много добра материална база. Занималните са слънчеви и просторни с кътове за игра и образователни дейности. Дворът е обширен и добре озеленен, предоставящ достатъчно пространство за игри, спорт и провеждане на занимания на открито.