ПРОЕКТ „ИГРАЕМ, УЧИМ И ТВОРИМ НА ДВОРА“ –

договор №15391/22.05.2023Г. С ПУДООС –

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

/КОНКУРС „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: „Формиране на положително и отговорно отношение на децата към природата и полагане основите на екологичната им култура“

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6439,29лв

ИДЕЯТА НА ПРОЕКТА: Превръщане двора на детската градина в по-привлекателно място за обучение,

игри и творчество на децата чрез създаване на малка нестандартна зеленчукова градинка от

габиони-кашпи /повдигнати лехи/, алпинеум със соларно фонтанче от габиони и монтиране на дървена образователна „къщичка на мечтите“.


ГАЛЕРИЯ