Защита на личните данни

Политика за поверителност на личните данни в ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина 1. Обща информация От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент…

Общи условия

Общи условия за ползване на https://nezabravka-dg.com/ Съдържащата се в сайта https://nezabravka-dg.com/  информация за: текстoве графични елементи лого снимков материал към страници, новини и събития видеа презентации…