Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. – Презентация

Бюджет 2023г. – Презентация