Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. – Презентация

Бюджет на детска градина “Незабравка” – Бяла Слатина за 2023г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г..

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г. – Презентация

Годишен финансов отчет 2022г.

Годишен финансов отчет 2023г.

Бюджет на детска градина “Незабравка” – Бяла Слатина за 2024г. – Презентация

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г..

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г. – Презентация