Тема:„Комуникативни умения в образователна среда”

Обучителна организация: Център за съвременно образование професор – проф. д-р Тодор Мишев

Място на провеждане: гр. Банско

Дата на провеждане: 10-12.11.2023г.

Брой участници от ДГ „Незабравка“ – 10 педагози

 Брой квалификационни кредити: 2 квалификационни кредити