Тема: „Родителят – участник и партньор в образователно-възпитателния процес в детската
градина и училището“

Обучителна организация: Обучителна организация: Център за съвременно образование – Проф. Д-р Тодор Мишев
Водещ лектор: Яна Христова

Място на провеждане: Слънчев бряг

Дата на провеждане: 20.06.-22.06.2024г.

Брой участници от ДГ „Незабравка“ – 5 педагози

 Брой квалификационни кредити: 2 квалификационни кредити

 


Тема:„Комуникативни умения в образователна среда”

Обучителна организация: Център за съвременно образование професор – проф. д-р Тодор Мишев

Място на провеждане: гр. Банско

Дата на провеждане: 10-12.11.2023г.

Брой участници от ДГ „Незабравка“ – 10 педагози

 Брой квалификационни кредити: 2 квалификационни кредити