НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

ПРОЕКТ НА ДГ „НЕЗАБРАВКА“ –  „Хубаво е в детската градина”

 

Основни цели:

 

 1.Осигуряване на целенасочена подкрепа за прилагане на творчески и иновативни решения за работа по ОН „Физическа култура“ на  учителите от ДГ „Незабравка“.

 

2.Изграждане на творческа и интерактивна среда, подкрепяща социално-емоционалното развитие на децата чрез авторски подвижни игри с използване на орто пъзели.

 

3.Прилагане на иновативни практики с използване на орто пъзели за провеждане на дейности в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата, които целят повишаване качеството на предучилищното образование.

 

4.Подобряване здравословното и общото състояние на децата.

 

 ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА:

     Идеята е педагогическият екип на ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина да разработи 50 авторски иновативни подвижни игри  с използване на орто-пъзели за деца от предучилищна възраст, които да се изпробват в детските групи, да се опишат в електронен сборник, както и да се заснемат на видео-клипове. Подвижните игри ще се популяризират и ще бъдат достъпни за всички колеги, които имат желание и интерес да използват орто-пъзели по образователно направление „Физическа култура“, както и във всички други образователни направления и  режимни моменти. Част от авторските подвижни игри ще имат текстове-римушки, които са особено забавни за децата.

     Орто пъзелите са уникален медицински продукт и представляват модули, които наподобяват различни природни повърхности и се свързват един с друг на принципа на пъзела. Максималният ефект от прилагането им се постига благодарение на разнообразието от текстури и релефи, както и комбинация от меки и твърди повърхности, които са идеални за сензорни игри и социално и емоционално развитие на децата. Модулите са с различни повърхности: с морски обитатели, горски растения, морски камъни, кактуси, таралежи, което позволява на децата да изследват света около тях.

   Дейностите върху ортопъзелите ще подобрят здравословното и общото състояние на децата, ще укрепят имунитета, ще предовратят формирането на плоско стъпало, гръбначни изкривявания, артрит и безсъние при децата, ще развиват физически качества, умения за фина моторика, логическо мислене, различаване на цветове и форми.

    В проектните дейности с използване на орто-пъзели планираме да се включат и родители, за да разширим партньорските взаимодействия между детската градина и семейството.

 

ОДОБРЕНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3997лв.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА: 2024-2025 учебна година


ГАЛЕРИЯ