Покана отчетно събрание на 25.04.24г.

Ръководството на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина кани персонала на общо събрание за отчитане на първото тримесечие на финансовата 2024…

Покана

Ръководството на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина кани персонала на общо събрание за отчитане на четвъртото тримесечие на финансовата 2023…