Покана

Ръководството на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина кани персонала на общо събрание за отчитане на третото тримесечие на финансовата 2023…